Toti investitorii pe bursa si crypto care au inregistrat profituri sau pierderi in anul 2018, sunt obligati sa completeze Declaratia Unica pana in data de 31 iulie 2019.

Cine depune Declaratia Unica?

Orice persoana fizica, care realizeaza (individual sau prin asociere) venituri sau pierderi din Romania sau din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, precum si persoanele fizice care aleg plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Care e termenul depunerii?

Termenul pentru depunerea Declaratiei Unice este 31 iulie 2019, sau, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal si a celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din rendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Care e impozitul pentru tranzactionarea la bursa?

Castigul la bursa este impozabil numai pe diferenta de castig, pe baza unei fise de portofoliu eliberata de broker. Fisa de portofoliu este un document care reflecta castigul sau pierderea inregistrata in anul fiscal precedent, prin intermediul unui anumit broker. Broker-ul este obligat sa ofere fisa de portofoliu.

Impozitul pentru aceasta activitate reprezinta 10% si este aplicabil doar diferentei pozitive de castig sau de pierdere. Pierderile fiscale din anii precedenti se raporteaza de la an la an.

Cum se completeaza Declaratia Unica pentru tranzactionarea la bursa?

Declaratia se depune doar in format PDF inteligent. Se descarca fisierul de pe site-ul ANAF, si se deschide prin click dreapta si “Open with”, apoi selectia “Adobe Acrobat Reader”.

Primul pas este completarea datelor personale. Toate detaliile se gasesc in momentul completarii declaratiei. Apoi, in functie de tipul de venituri sau pierderi, declaratia se completeaza in pasii explicati mai jos.

Pentru castiguri de venit inregistrate in Romania:

1.     Capitolul I, sectiunea I, subsectiunea I.1.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania, impuse in sistem real; se bifeaza casuta si se face click pe “Salt la sectiune”;

2.     In subsectiunea mentionata (I.1.1), se selecteaza I.1.1.A.1. Categoria de venit, si se bifeaza punctul 9. Transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar;

3.     Dupa bifare, se sare la punctul I.1.1.B. “DATE PRIVIND IMPOZITUL ANNUAL DATORAT” si se completeaza sectiunile 4. Castig net anual, 5. Pierdere fiscala anuala (rd.2.-rd.1)/Pierdere neta anuala si, daca s-au inregistrat si pierderi fiscale, sectiunea 6. Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenti

4.     Sistemul va calcula automat urmatoarele puncte, ultimul pas fiind click “Adauga venit”.

Pentru castiguri de venit inregistrate in afara Romaniei:

1.     In Capitolul 1, se selecteaza sectiunea 1.2 Date privind impozitul pe veniturile realizate in strainatate in anul 2018, se bifeaza casuta si se face click pe “Salt la sectiune”;

2.     In sectiunea I.2.A. “DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA”, se completeaza subsectiunea I.2.A.1. Statul in care s-a realizat venitul;

3.     In subsectiunea I.2.A.2. Categoria de venit, se bifeaza punctul 7. Transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar;

4.     In sectiunea I.2.B. “DATE PRIVIND IMPOSITUL ANUAL DATORAT”, se completeaza punctele 3.Venit net (rd.1-rd.2)/Castig net anual si 4.Pierdere fiscala (rd.2-rd.1)/Pierdere neta anuala si, daca s-au inregistrat pierderi fiscale, punctul  5. Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenti.

5.     Sistemul va calcula automat urmatoarele puncte, ultimul pas fiind click “Adauga venit”.

Dupa introducerea tuturor datelor, declaratia se valideaza prin click pe butonul “VALIDEAZA FORMULARUL”, si se salveaza, apoi se incarca pe site-ul ANAF in SPV.

Cum se depune Declaratia Unica?

Declaratia nu se poate depune la ghiseu. Aceasta se depune prin calculatorul personal, sau la unul dintre calculatoarele pentru auto-servire din cadrul unitatilor fiscale. Depunerea se poate face in doua moduri: pe site-ul anaf.ro, pe baza de credentiale in cadrul serviciului SPV (Spatiul Personal Virtual), sau pe site-ul e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat in cadrul serviciului Depunere declaratii. Pentru finalizarea operatiunii, pasii sunt urmatorii : inregistrarea in Spatiul Personal Virtual, completarea si depunerea Declaratiei Unice.

Cum se calculeaza cursul valutar pentru retragerile in valute diferite de RON?

Cursul valutar se calculeaza conform cursului BNR din ziua platii, indiferent ca sursa este interna sau externa.

Pentru veniturile din dividende, datorita regulilor de evitare a dublei impuneri organizate intre state, impozitul se retine direct la sursa; astfel, nu e nevoie ca plata sa se efectueze si in Romania.

Cum se completeaza Declaratia Unica pentru veniturile din dividende?

Investitorii care primesc suma bruta a dividendelor trebuie sa declare aceste venituri si sa plateasca 10% din impozit, conform legii.

Pasii pentru completarea Declaratiei pentru veniturile din dividende sunt urmatorii:

1.     Se selecteaza Capitolul I, Sectiunea I.2 Date privind impozitul pe veniturile realizate in strainatate in anul 2018;

2.     In sectiunea I.2.A. “DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA”, se completeaza subsectiunea I.2.A.1. Statul in care s-a realizat venitul;

3.     In subsectiunea I.2.A.2. Categoria de venit, se bifeaza punctul 13. Dividende;

4.     In sectiunea I.2.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT, se completeaza punctul 1. Venit brut;

5.     Sistemul va calcula automat urmatoarele puncte, ultimul pas fiind click “Adauga venit”.

Cum se poate corecta Declaratia Unica?

Declaratia se poate corecta de catre contribuabili din proprie initiativa, cand informatiile prezente nu mai corespund celor transmise anterior. Acest lucru se face printr-o declaratie rectificativa gasita in acelasi formular. Pentru a completa o declaratie rectificativa, se bifeaza casuta pentru Declaratie rectificativa privind capitolul I/II de la inceputul capitolului I si/sau capitolului II in functie de caz.

In declaratia rectificativa se completeaza atat datele supuse rectificarii, cat si datele din celelalte capitole, care nu difera de declaratia initiala.

Articol dupa o idee de la : Laurentiu Mihai

Echipa Tradesilvania