Criptomonedele – Impozitarea veniturilor din criptomonede 2021

Criptomonedele – Impozitarea veniturilor din criptomonede 2021

Criptomonedele sunt un tip de monede digitale, nebancare, care pot fi folosite ca mijloc de plată, acestea pot fi folosite pentru schimbul de bunuri sau servicii. Trebuie să avem în vedere că criptomonedele sunt monede care își au originea în tehnologia blockchain și sunt create în spațiul virtual. Criptomonedele sunt descentralizate și gestionate de o rețea de calculatoare, nu de o companie. În esență, acestea au apărut din necesitatea de a folosi o monedă alternativă, care să nu impună prezența unei autorități de administrare, care să funcționeze dincolo de climatul politic și care să fie simplu de transferat.

Criptomonedele populare sunt Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) și Monero (XMR).

Caracteristicile generale ale criptomonedelor sunt:

Sunt unidirecționale - odată ce rețeaua a aprobat tranzacția efectuată prin transmiterea către o altă persoană, nu se poate anula transmiterea/plata, decât în situația în care beneficiarul dorește să vă transmită valoarea inapoi;

  • Pot fi utilizate doar prin intermediul unui portofel digital;
  • Sunt rapide și pot fi obținute de oricine, oriunde în lume;
  • Numărul criptomonedelor este limitat.

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 ce modifică Codul fiscal, lista veniturilor incluse în categoria veniturilor din alte surse a fost suplimentată cu venituri din transferul de monedă virtuală (Art. 114alin. (2) lit. m din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal).

Potrivit art. 116alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, “contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l). şi m). au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venit datorat trebuie calculat de către contribuabili pe baza declarației unice (privind stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice) prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală, stabilit în baza art. 116 alin. (1) lit. a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Câştigul din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m). din Codul Fiscal, se determină ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 Ron.

Practic, impozitarea se efectuează la momentul transformării în lei sau în valută a contravalorii criptomonedelor deținute, ținându-se cont de cursul BNR de la momentul încasării prețului într-o monedă oficială/recunoscută.

Este foarte important să fim atenți dacă cumulul veniturilor realizate (împreună cu alte venituri extrasalariale, cum ar fi venituri din chirii, dividende, activități independente ș.a.) depășește plafonul celor 12 salarii minime brute pe țară, mai exact 27 600 Ron ( 12 luni x 2300 Ron), deoarece datorăm si contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită în cotă de 10% asupra plafonului menționat anterior, 2 760 Ron . În caz contrar, dacă totalul veniturilor NU depășește 27.600 Ron, contribuabilul poate opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate la jumătate, respectiv 1.380 Ron, având calitatea de asigurat pentru întregul an. (HG nr. 9 din 13.01.2021 pt stabilirea salariului de bază minim brut pt anul 2021)

Termenul de depunere a declaraţiei unice privind stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, respectiv termenul de plată a obligațiilor stabilite prin declarația unică, este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, potrivit art. 116 alin. (1) și alin. (5) din Legea 227/2015privind Codul Fiscal.

Echipa Tradesilvania