Politica datelor cu caracter personal

Scopul acestei "Politici de confidentialitate" este sa va informeze despre modul in care stocam datele personale, care sunt acestea si ce facem cu ele. Tradesilvania se angajeaza sa protejeze si sa respecte confidentialitatea dumneavoastra.

Scopul prelucrarii

Prelucram datele cu caracter personal doar pentru indeplinirea obligatiilor legale, contractuale si pentru realizarea interesului legitim al activitatii noastre.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului persoanelor vizate, a interesului legitim ori a cerintelor legale, in conformitate cu prevederile:

  • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – GDPR,
  • Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
  • Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicatiilor electronice
  • Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate conform prevederilor legale, pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale. Atunci cand se impune extinderea perioadei de pastrare a documentelor, suntem obligati sa prelungim termenul de 5 ani cu perioada indicata de autoritatile competente, fara ca aceasta prelungire sa poată depasi 5 ani.

La expirarea perioadei de pastrare, stergem datele cu caracter personal, cu exceptia situatiilor in care alte dispozitii legale impun pastrarea in continuare a datelor.

Modul de partajare a datelor, cu precizarea tertilor sau destinatarilor

Partajam datele cu caracter personal prelucrate:

  • cu operatorii asociati, pentru furnizarea serviciilor, in temeiul relațiilor contractuale: furnizorul de servicii contabile, furnizorul de cloud, furnizorul serviciului de verificare a identitatii, etc;
  • cu autoritațile publice, in virtutea obligatiilor legale.

Toate contractele cu operatorii asociati contin clauze privind protectia datelor cu caracter personal si indeplinirea cerintelor tehnice si organizatorice, in conformitate cu prevederile GDPR.

Drepturile de baza conferite de GDPR in ceea ce priveste protectia datelor

Principalele drepturi conferite de GDPR sunt:

  • Transparența informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate (articolele 12, 13 și 14);
  • dreptul de acces si dreptul la portabilitatea datelor (articolele 15 și 20);
  • dreptul la rectificare si dreptul la stergere (articolele 16, 17 și 19);
  • dreptul la opozitie si la restrictionarea prelucrarii (articolele 18, 19 și 21);

Pentru informatii suplimentare accesati: https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR

Datele vor fi/ nu vor fi transferate in afara UE

Datele cu caracter personal ale clientilor nu vor fi transferate in afara U.E..

Dreptul de a depune o plangere

Persoana vizata, in temeiul drepturilor conferite de Regulament, poate solicita confirmare din partea operatorului daca sunt sau nu prelucrate datele sale cu caracter personal, poate cere accesul la datele respective, precum si o copie a acestora. De asemenea, persoana vizata poate solicita informatii suplimentare relevante – motivul prelucrarii, categorii de date prelucrate etc.

In situatia in care raspunsul furnizat de catre operator persoanei vizate nu este satisfacator, aceasta se poate adresa cu plangere la A.N.S.P.C.D.P. (https://www.dataprotection.ro/) ori la instanta de judecata.

Modalitatea de retragere a consimțamantului, daca a fost acordat.

Persoana vizata poate solicita oricand retragerea consimtamantului, daca prelucrarea nu este necesara in temeiul unor dispoziții legale, interesului legitim sau derularii relatiei contractuale. De asemenea, persoana se poate dezabona oricand de la comunicarile transmise prin e mail.

Datele de contact ale organizatiei

Pentru informatii suplimentare sau solicitari legate de protectia datelor cu caracter personal, ne puteti transmite un email la adresa [email protected].